MARKA

Yurt İçi Marka Tescil Başvurusu

Marka koruması, Türkiye’de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sağlanmaktadır. Marka tescil başvuruları Türkiye’de resmi kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Bir markanın bu kanun ile tescil edilerek korunabilmesi için ayırt edici karaktere sahip olması gerekmektedir.

Markalar, Ticaret Markası ve Hizmet Markası olarak ikiye ayrılmaktadır. Ticaret markaları makine parçaları, yiyecekler gibi üretilen ve satılan mallar için kullanılırken, hizmet markaları danışmanlık, reklamcılık gibi sunulan hizmetler için kullanılmaktadır. Resmi marka başvurusu için markanın kullanılacağı ürün ve/veya hizmetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu her ürün ve hizmetin Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Nice Anlaşması’na göre bir sınıfı bulunmaktadır. Toplamda 45 sınıf (İlk 35 sınıf ürün/mal sınıfı; son 10 sınıf hizmet sınıfı olmak üzere) bulunmaktadır. Resmi başvuru esnasında sınıf sayısı arttıkça başvurunun resmi ücreti de artmaktadır.

Markanın koruma süresi 10 yıldır. Tescil edilen markanın 10 yıllık dönemlerle yenilenmesi halinde marka sahibine zaman sınırsız bir koruma sağlamaktadır. Söz konusu yenilemeler, başvuru tarihinden itibaren hesaplanan 10. Yılın 6 ay öncesinde veya 6 ay sonrasında (cezalı) ödenebilmektedir.

Başvurusu yapılan markanın tescil edilebilmesi için başvuru tarihinden önce mevcut diğer markalardan ayırt edici ve özgün olması gerekmektedir. Zira 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre: aynı veya benzer ürünler ve/veya hizmetler için daha önceden yapılmış bir aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka başvurusu veya tescili var ise yapılan marka başvurusu tescil ile sonuçlanmamaktadır.

Yapılan marka başvurusuna, tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış önceki tarihli bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, SMK 6769 Madde 6 koşullarından en az birinin sağlanması durumunda tescil edilmemektedir.

Söz konusu riskli durumları önceden tespit ettirmek veya tescili istenecek markanın aynısının veya benzerinin olup olmadığının anlaşılabilmesi için bir benzerlik ön araştırması yapılması/yaptırılması mümkündür. Bir marka başvurusu öncesinde uzman bir Marka Vekili tarafından yapılacak bir araştırma, başvuru süreci içerisinde doğabilecek sorunlar oluşmadan onları aşabilme imkânı sağlayacaktır.

Marka başvuru süreci genel olarak aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. Marka başvurusu yapıldıktan sonra başvuruya itiraz gelmemesi durumunda yaklaşık bir yıl içerisinde marka tescil olmaktadır.

 1. Başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı şekli ve mutlak ret kapsamında incelenmektedir.
 2. İnceleme sonucunda şekli eksikliklerin düzeltilmekte veya kısmi ret/tam ret durumları var ise gerekli itirazlar hazırlanmakta/dosyalanmaktadır.
 3. Marka başvurusu yayınlanmaktadır. (Marka yayın ile 3. kişilerin görüşlerine açılmakta ve 2 ay yayında kalmaktadır. Markaya bu süre içerisinde 3. kişiler tarafından itiraz gelmesi halinde itiraza cevap hazırlanması mümkündür),
 4. Yayına itiraz yapılmış/gelen itiraza cevap dosyalanmış ise Kurum kararı beklenmektedir.
 5. Tam ret kararı yok ise tescil kararı (tam veya kısmi) verilmekte ve ilgili ücretin ödenmesi ile belge düzenlenmektedir.

Verdiğimiz ilgili hizmetler:

 • - Yurt içi / Yurt dışı marka başvuruları (renk, hareket, ses markaları, 3 boyutlu markalar dahil) ve tescil işlemlerinin yapılması
 • - Nice sınıflandırmasına göre sektörel bazlı sınıf belirlenmesi ve benzerlik ön araştırması
 • - İtiraz / görüş dokümanlarının hazırlanması ve dosyalanması
 • - Hukuksal prosedürlerde kullanılmak üzere doküman desteği verilmesi
 • - Marka hükümsüzlüğüne dair 3. kişi görüşü verilmesi
 • - Bülten takibi
 • - Marka yenileme işlemlerinin dosyalanması
 • - Marka ilgili diğer tüm işlemler