MARKA

Marka

Marka, sunulan mal veya hizmetleri diğerlerinden ayırt etmemizi sağlayan görsel veya duyumsal işaretlerdir. Söz konusu işaretler sicilde gösterilebilir olması şartıyla 2 veya 3 boyutlu olabilmekte, harfler, sayılar, çizimler, logolar, resimler, renkler, hareket serileri olabilmekte ve hatta seslerden oluşabilmektedir.

Marka tescilinin asıl amacı, ilgili markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engellemektir. Marka tescili sayesinde marka işareti sahibi dışında hiç kimse tarafından izinsiz olarak kullanılamaz.

Marka tescili bölgeseldir, yani nerede marka tescili elde edinmek isteniyorsa o ülke/bölgedeki yetkili otoriteye başvurulmalıdır. Türkiye’de ve yurt dışındaki süreçlerle ilgili aşağıdaki linklerden bilgi edinebilirsiniz: