FAYDALI MODEL

Faydalı Model

Faydalı model, buluş sahibine belirli şartları sağlayan buluş konusu ürünü, yöntemi, sistemi vb. 3. kişilerin ticarileştirmesini (üretme, kullanma, satma vb.) belirli bir süre boyunca engelleme hakkı veren belgedir. Faydalı model başvurusu yapıldıktan sonra başvuruların başarıya ulaşabilmesi yani belge alabilmesi için iki kritere sahip olması gerekmektedir. Bunlar;

  1. Uluslararası yenilik
  2. Sanayiye uygulanabilirlik

Bu sistemde patent tescil kriterinde olduğu gibi buluş basamağı şartı aranmaz.Faydalı model hakkı, bölgesel bir haktır, yani nerede faydalı model hakkı elde edinmek isteniyorsa o ülke/bölgedeki yetkili otoriteye başvurulmalıdır. Türkiye’de ve yurt dışındaki süreçlerle ilgili aşağıdaki linklerden bilgi edinebilirsiniz: