DİĞER HİZMETLERİMİZ

Diğer Hizmetlerimiz

Verdiğimiz diğer hizmetlerin listesini kısaca aşağıda bulabilirsiniz.

 • - Alan adı tahsisi:

  Özellikle belirli şartlar/belgeler gerektiren alan adları için başvuru süreçlerinde sizlere destek olmaktayız.

 • - Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları

  5042 sayılı kanun kapsamında yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olduğu tespit edilen bitki çeşitleri ıslahçı hakkı verilerek korunabilmektedir. Koruma süresi tescilden itibaren yirmi beş yıl; ağaçlar, asmalar ve patates için otuz yıldır. Tescil başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru süreçlerinde hizmet almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 • - Entegre devre topografyaları:

  Bilinen unsurlar ve ara bağlantıların bir araya getirilmesinden oluşan bir Entegre Devre Topoğrafyası, düzenleniş şekli bakımından orijinallik şartını taşıyorsa Entegre Devre Topoğrafyası korumasından yararlanabilmektedir. Entegre Devre Topoğrafyası korumasının başlangıcı, ilgili Entegre Devre Topoğrafyasının yurt içinde veya yurt dışında ilk kez piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki sene içinde başvuru dosyalanması şartıyla piyasaya sürülme tarihi veya tescil başvurusunun başvurunun yapıldığı tarihtir. Koruma süresi söz konusu başlangıç tarihinden itibaren on senedir. Tescil başvuruları, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru süreçlerinde hizmet almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 • - Tercüme hizmetleri:

  Bünyemizdeki uzman patent vekillerimiz tarafından patent tercümesi ile ayrıca teknik ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında tercümeler titizlikle gerçekleştirilmektedir.

 • - Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili devir, lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sicil kayıtları

 • - KOSGEB, TÜBİTAK vb. kurumlara teşvik başvurularında danışmanlık:

  Teşvikler sayfamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 • - NSF sertifika programları başvuru ve yenileme süreçleri:

  NSF sertifikasyonu, kamu sağlığının korunması için kullanılan ürünlerin katı standartlara uyduğundan emin olunması için önemlidir. Kapsamlı ürün testleri ve malzeme analizleri ile habersiz yapılan tesis denetimleriyle ürün, sertifikasyonu kazanmadan önce detaylıca değerlendirilmektedir. Söz konusu sertifikasyon, tek seferlik değil düzenli denetimler ve testleri kapsamakta, böylece ürünlerin kriterleri sağlamaya devam ettiğine emin olunmaktadır. NSF sertifikasyonu kazanan ürünler, “NSF certified” veya “NSF listed” olmakta ve NSF logosunu taşımaktadır.

  Söz konusu sertifikasyon başvurusu ve yenilemesi süreçlerinde sizlere destek olmaktayız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.