PATENT

Yurt Dışı Tescil Başvurusu

Yurt içi patent başvurusu sonrasında başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bir YURT DIŞI BAŞVURUSU (PCT, Bölgesel veya ülkesel başvuru olmak üzere) yapılıp yapılmayacağına karar verilmeli ve süre geçmeden ilgili başvuru/başvurular dosyalanmalıdır (Yurt dışı başvurusu yapmak için bir TR başvurusu yapmak zorunlu değildir. Doğrudan yurt dışı başvurusu yapılabilmesi de mümkündür. Yurt dışı bilgisi için lütfen talepte bulununuz.)

 1. Avrupa Patent (EP) Başvurusu

  Yurt dışı başvurusunun PCT aracılığıyla yapılmasının tercih edilmesi durumunda PCT (Patent İşbirliği Antlaşması) başvurusu, iki yolla yapılabilmektedir. PCT başvurusu, TR’de başvurusu yapılmış bir patent başvurusu rüçhan gösterilerek yapılabileceği gibi, TR rüçhan gösterilmeden direkt-PCT (direct filing) dosyalanarak da yapılabilmektedir. Rüçhanlı bir PCT başvurusu yapılacaksa, ulusal başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde Paris Sözleşmesi uyarınca 156 ülkede (6 Nisan 2022 tarihi itibariyle) PCT sistemi kapsamında ilk başvuru tarihinden faydalanılarak başvuru yapılması mümkündür. PCT ile koruma talep edilen ülkelerde uluslararası başvuru tarihinden itibaren, sicil ücretleri ödenmek koşulu ile ve süresi içinde inceleme talebinin yapılması durumunda ve raporların olumlu olması ile, 20 yıllık süre ile patent koruması sağlanabilmektedir.

  PCT başvurusunda uluslararası araştırma raporu (International Search Report, ISR), WIPO nezdinde Türkiye içinde yapılacak PCT başvuruları için Uluslararası Araştırma Otoritesi (ISA) olan Avrupa Patent Ofisi (EPO) veya Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından hazırlanmaktadır. Her iki kurumdan biri seçilerek söz konusu araştırma raporu hazırlanmaktadır. PCT, tek tek her bir ülkede başvuru ve araştırma raporu temini işlemleri yapılması yerine sadece bir otorite tarafından tek bir seferde ve tüm ülkeler için başvuru işlemi yapılmasının sağlanması yönünden maliyet avantajı sağlamaktadır. Aksi takdirde, ülkelere tek tek girilmesi durumunda ayrı ayrı başvuru ücreti ve araştırma raporu talebi ücretinin yatırılması gerekmektedir. Burada şu unutulmamalıdır ki; PCT başvurusu yapmış olmak, PCT’nin üye olduğu her ülkede patent hakkı elde etmiş olmak anlamına gelmemektedir. PCT başvurusu, söz konusu ülkelere başvuruda bulunma hakkı kazanılması anlamına gelmektedir. Yani PCT başvurusunun geçerli olabilmesi için PCT başvurusundan (veya varsa rüçhan tarihinden) sonraki 30 ay içerisinde (bazı ülkelerde bu süre, 31 veya ek süre talepleriyle 33 ay gibi sürelere de çıkabilmektedir) istenilen her ülkeye (veya birliğe, örn. EPO) ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

  Öte yandan uluslararası araştırma raporu (ISR) talebi için EPO seçilmesi durumunda, TÜBİTAK başvuru ücreti ve araştırma raporunun yarısına teşvik verirken, TÜRKPATENT seçilmesi durumunda başvuru ücreti ve araştırma raporunun tamamına teşvik vermektedir. TR rüçhanlı başvurularda rüçhan iletim bedeli, TÜBİTAK teşvik kapsamı dışındadır. Rüçhan kullanılmadan direkt PCT başvurusu yapılması durumunda söz konusu rüçhan iletim bedeli ödenmemektedir. Hem rüçhanlı PCT başvurularında hem de direkt PCT başvurularında TÜBİTAK teşvikinden faydalanılabilmektedir. Teşvikten sadece T.C. vatandaşları yararlanabilmektedir. 1602 kapsamında TÜBİTAK teşvikinden faydalanmak için, PD 200 formu tarafımızdan başvuru sahibine gönderilmekte ve onay akabinde form, başvuru aşamasında veya başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde e-PCT sistemine yüklenebilmektedir. Diğer taraftan, PCT başvurularında hazırlanan tarifnamenin İngilizce çevirisinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bunun için tarifname çeviri hizmetimiz de bulunmaktadır. Tarifname çeviri hizmetimiz, teknik altyapıya sahip tecrübeli Patent Vekilleri tarafından yapılmaktadır. Söz konusu çeviri de, başvuru esnasında veya başvurudan itibaren 1 ay içinde sisteme yüklenmelidir. Aksi takdirde hak kaybı oluşabilmektedir. Öte yandan başvuru aşamasında tarifnamenin İngilizce çevirisi e-PCT sistemine yüklenmemişse PCT başvurusu yapıldıktan sonra, çeviriyi 1 ay içinde sisteme yüklemek için size kontrol amaçlı gönderilen çevirileri mümkün olan en kısa sürede kontrol edip tarafımıza dönüş yapmanız gerekmektedir.

  WIPO (World Intellectual Property Organization, Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu) nezdinde yapılacak PCT başvurularında, başvuru sahibinin gerçek kişi veya tüzel kişi olmasına göre başvuru ücretlerinde değişiklik olabilmektedir. Detaylı bilgi için bize ulaşmanızı rica ederiz.

  PCT SİSTEMİ İÇİN TAVSİYELER:

  • PCT başvurusu yapıldıktan sonra, ülkelerde korumanın sağlanması/devam etmesi için en az bir üye ülke veya bir bölge seçilmeli ve seçilen ülkede inceleme talep edilmesi gerekmektedir.
  • Ulusal başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde rüçhan hakkından faydalanılarak yurt dışı başvurusu yapılmaması halinde, tescil koruması sadece ulusal ülke sınırlarında geçerli olmaktadır.
  • Başvuru sonrasında başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bir yurt dışı başvurusu yapılıp yapılmayacağına karar verilmeli ve süre geçmeden ilgili başvuru/ başvurular dosyalanmalıdır (Yurt dışı başvurusu yapmak için bir TR başvurusu yapmak zorunlu değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi doğrudan yurt dışı başvurusu yapılabilmesi de mümkündür. Yurt dışına çıkmayı planladığınız ülkeler için lütfen talepte bulununuz).
  • Başvuru sonrasında veya ulusal aşamaya giriş işleminden sonra ilgili kurum nezdinde veya danışmanlık kapsamında yapılacak her ek işlemin bir ek maliyeti oluşmaktadır. Başvurudan başvuruya veya ülkeden ülkeye her başvurunun kendi doğası gereği maliyetler değişebilmektedir. Başvuru sonrası işlemler, zamanı geldiğinde (örneğin resmi ofisten bir bildirim alındığında veya yıllık ücret gibi periyodik olarak takip edilmesi ve ödenmesi gereken ücretler) başvuru sahibine bildirilmekte ve herhangi bir işlem yapılması gerekiyor ise başvuru sahibinden öncelikle maliyet ve işlem için onay alınmaktadır.
  • Ulusal aşamada seçilen ülkelere göre, TÜRKPATENT tarafından hazırlanan uluslararası araştırma raporu ile, ilgili ülkelere girilmektedir. TÜRKPATENT’in düzenlediği uluslararası araştırma raporunu ilgili ülkelerin kabul etmesi durumunda araştırma raporu için ek ücret oluşmamaktadır. Ancak sürecin devam etmesi için söz konusu ülkelerde inceleme raporu talebi yapmak gerekmektedir. Ayrıca varsa yıllık sicil ücretleri de ödenmelidir.
  • Direkt PCT başvurusu dosyalanmışsa ve TR ulusal fazda girilmesi düşünülen ülkelerden ise, PCT-TR ulusal girişi yapıldıktan sonra başvuru aşamasında tarifnamenin Türkçe çevirisi kuruma sunulmamışsa, ulusal giriş tarihinden itibaren 2 ay içinde çeviri kuruma sunulmalıdır. Bu yüzden kontrolünüz için size gönderilen çevirileri mümkün olan en kısa sürede kontrol edip tarafımıza dönüş yapmalısınız.
  • Talepleriniz doğrultusunda oluşacak maliyetler için lütfen güncel fiyatları isteyiniz.

 2. Avrupa Patent (EP) Başvurusu

  EP patent başvurusu, PCT-EP yoluyla yapılabileceği gibi direkt-EP patenti (direct filing) dosyalanarak da yapılabilmektedir. PCT-EP yoluyla yapılacak bir EP patent başvurusunda, WIPO nezdinde yapılacak PCT başvuruları için uluslararası araştırma raporu (International Search Report, ISR), Avrupa Patent Ofisi (EPO) veya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her iki kurumdan biri seçilerek söz konusu uluslararası araştırma raporu hazırlanmaktadır. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren TürkPatent de EPO’nun tanıdığı araştırma otoriteleri arasına girdiğinden TürkPatent’in hazırladığı araştırma raporları artık EPO tarafından tanınmaktadır. Öte yandan, direkt-EP başvurusu dosyalanması durumunda, patent başvurusunu EPO, hem araştırmaya hem de incelemeye tabi tutmaktadır. EPO nezdinde 1 asıl araştırma ve 1 asıl inceleme raporu düzenlenmektedir.

  Avrupa Patent Sözleşmesi üye ülke listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html

  Bu başvuru sisteminde sözü edilen tüm EPC (European Patent Convention) üye ülkeleri için, tek bir EP patenti başvurusu yapılmaktadır. Patent alınana kadar tüm işlemleri Avrupa Patent Ofisi yürütmektedir. Avrupa Patent Ofisi, Patent kararı verirse patent, sözü edilen tüm ülkeler için alınmış olmaktadır. Ancak Avrupa Patentinin EPC’ye üye ülkelerde geçerli olabilmesi için aşağıda da belirtileceği gibi süresi içerisinde koruma istenen ülke(ler)de geçerli kılınması (validation işlemi) gerekmektedir.

  Avrupa Patent başvurusunda, PACE (programme for accelerated prosecution of European patent applications) programı kapsamında EPO tarafından araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanması aşaması hızlandırılabilmektedir. Söz konusu hızlandırma talebi her bir aşama (araştırma/inceleme) için ayrı ayrı dosyalanmalıdır. Başvurularının hepsi veya çoğu için PACE talebinde bulunan başvuru sahiplerinin taleplerini sınırlamak için EPO, başvuru sahibinden PACE talebi için başvuruları arasında seçim yapmasını isteyebilmektedir.

  Hazırlanan araştırma ve inceleme raporu doğrultusunda yenilik ve buluş basamağı kriterleri sağlanıyorsa Avrupa Patenti düzenlenmektedir. Avrupa Patentinin verilmesine ilişkin kararın yayınlanmasından sonraki 3 ay içinde Avrupa Patent sistemine üye ülkeler / ek ülkeler (extension states) / ek validasyon ülkeleri (validation states) arasından seçilecek ülkeler için Avrupa Patentinin geçerliliğinin sağlanması işlemleri yapılması gerekmektedir. Geçerlilik işlemleri, geçerlilik sağlanacak ülkenin yapmış olduğu anlaşmalar ve patent kanununa göre başvurunun tarifname ve/veya istemlerinin o ülkenin diline çevirisi yapılarak sağlanmaktadır. Öte yandan Avrupa Patentinin verilmesine ilişkin kararın yayınlanmasından sonraki 9 ay içinde 3. kişiler, patentin yeteri kadar açıklanmadığına ve/veya yenilik/buluş basamağı içermediğine ve/veya kapsam aşımı yapıldığına yönelik itiraz edebilmektedir. Herhangi bir itiraz olmaması durumunda patent tescil kararı nihai karardır.

  Koruma istenen her bir ülkede patentin geçerliliğinin sağlanması için patentin ilgili ülkelerde validasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Ülkelerde validasyon maliyetleri seçilen ülkeye göre değişmektedir. EP patenti tescil edildikten sonra EP patentinizi valide etmek istediğiniz ülkelerdeki fiyat bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

  Patent belgesi yayını sonrasında yapılan “geçerlilik işlemlerinde” tarifname dilinin o ülke diline çevirisi, 2008 yılında yürürlüğe giren Londra Anlaşması ile birlikte bu anlaşmayı imzalayan bazı üye ülkeler için gerekliliğini yitirmiştir (Örnek: Fransa, Almanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako, İsviçre, İngiltere). Anlaşmayı imzalayan söz konusu ülkeler için tarifname ve/veya istemlerin ülkenin kendi diline çeviri işlemlerine gerek kalmamaktadır. Dolayısı ile söz konusu ülkelerde validasyon için ek maliyetler oluşmamakta veya azalmaktadır.

  Verdiğimiz ilgili hizmetler:

  • - e-PCT filing ile PCT başvurusunun dosyalanması
  • - EP başvurusu dosyalanması
  • - Doğrudan ülkesel başvurular için ilgili ülkedeki vekiller ile iletişime geçilerek başvuru dosyalanması
  • - Müvekkillerimizin TÜBİTAK teşvikten (başvuru ve araştırma raporu talebi) faydalanması için ilgili işlemin dosyalanması (Ücretsiz yapmaktayız)
  • - Rüçhan belgesi talepleri
  • - İngilizce tarifname yazımı
  • - Tercüme hizmeti
  • - Uluslararası süreçlerde talep halinde gerekli aksiyonların alınması (IPER talebi, SIS talebi, …vb.)
  • - Ulusal faz girişlerinde gerekli aksiyonların alınması (Ülkelerin belirlenmesi ile ücret tespitleri ve müvekkil bilgilendirmesi, gerekli yurt dışı vekil yazışmaları…vb.)
  • - İtiraz / görüş dokümanlarının hazırlanması
  • - EP geçerlilik işlemleri
  • - İlgili ülkelerde yıllık sicil kayıt yenilemelerinin takibi
  • - Yurt dışı patent başvuruları ile ilgili tüm işlemler