MARKA

Yurt Dışı Marka Tescil Başvurusu

Yurt dışında marka başvuruları, ulusal (ülkelerde tek tek) veya bölgesel (belirli ülkelerde çoklu) olarak yapılabilmektedir. Bölgesel marka başvuruları, çok çeşitli olabilmektedir. Bu sistemlerin detayları şöyledir:

 1. ULUSAL MARKA BAŞVURUSU:

  Bölgesel marka başvurusu yapılamayan ülkelerde veya az sayıda (örneğin 1 veya 2) yurt dışı ülkesi tercih edildiğinde, ulusal başvuru seçeneği değerlendirilebilir. Bu başvuru ile, seçilecek yurt dışı ülkesinde doğrudan başvuru dosyalanmaktadır.

  Herhangi bir ülke seçilip başvuru yapılması durumunda, marka başvurusu ile tescili arasında geçen süre yaklaşık olarak 1 ila 3 yıl kadardır.

  Maliyet; ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Başvuru süreci esnasında karşılaşılan itirazlar ve faaliyet alanına göre belirlenecek marka sınıfına göre maliyet değişebilmektedir.

  Marka başvurusu yapılmadan önce, ilgili ülkede bir marka benzerlik ön araştırması yapılması gereksiz masrafların ve zaman kaybının önlenmesi için gerçekleştirilebilir. Marka benzerlik ön araştırması, yapılan bir marka başvurusunun başvuru tarihinden önce o ülkede daha önce bir marka başvurusunun yapılıp yapılmadığına yönelik bir araştırmadır.

 2. BÖLGESEL MARKA BAŞVURUSU:

  1. ULUSLARARASI MARKA BAŞVURUSU (MADRİD PROTOKOLÜ)

   Madrid Sistemi kapsamında uluslararası marka tescilinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili Menşe Ofiste (TÜRKPATENT) geçerli bir marka başvurusunun veya tescilli bir markanın bulunması gereklidir. Uluslararası tescil, 5 yıl boyunca Türkiye’de yapılan başvuru veya tescile bağımlı olmaktadır. Uluslararası tescilin ulusal (esas) tescile bağımlı olduğu 5 yıllık süre, uluslararası tescil tarihinden itibaren başlayacaktır. Dolayısıyla, süre hesaplanırken dikkate alınacak asıl tarih, uluslararası tescil tarihidir ve bunun dışındaki tarihlerin herhangi bir belirleyici rolü bulunmamaktadır. 5 yıllık süre bittiği andan itibaren, uluslararası tescil esas tescilden bağımsız hale gelmektedir. Esas tescilin herhangi bir nedenle ret, iptal, geri çekme, tescil için gerekli işlemleri yerine getirmemesi, sınırlandırma, yenilenmeme, feragat, hükümsüzlük vb. durumlardan dolayı kısmen veya tamamen geçerliliğini yitirmesi durumunda bu durumların WIPO’ya bildirilmesi ile, uluslararası tescil de geçerliliğini kısmen veya tamamen yitirmektedir.

   Uluslararası marka tescil başvurusunun, Menşe Ofis aracılığıyla WIPO’ya sunulması zorunludur, doğrudan WIPO’ya sunulmamaktadır. Bunun için TÜRKPATENT’e Madrid Protokolü uyarınca uluslararası marka başvurusunun WIPO'ya bildirilmesi ücreti, WIPO’ya ise Madrid Sistemi kapsamında uluslararası tescil başvurusu ücreti ödenmelidir.

   Menşe Ofiste başvurusu yapılan veya tescilli marka (esas başvuru veya tescil) ile uluslararası başvuru renk ve de her tür ayrıntı bakımından aynı olmalı ve uluslararası başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler, esas tescilin mal / hizmet listesi kapsamında yer almalıdır.

   Uluslararası marka başvurusu, Madrid Protokolüne üye ülkelerden istenilenler seçilerek tek seferde ve tek bir dilde yapılabilmektedir. Söz konusu başvuru WIPO nezdinde online olarak dosyalanabilmektedir. Madrid Protokolüne üye ülkelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

   https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf

   Uluslararası tescil işlemi, tescil belgesinin yetkili ofis WIPO tarafından düzenlenmesinin ardından 12 veya 18 aylık süre sonunda sonuçlanmaktadır. Bu sürenin sonunda marka sahibi markasının hangi ülkelerde tescil edildiğini veya reddedildiğini öğrenmektedir. 18 ay sonunda karar çıkmazsa karar çıkmayan ülke ofislerinde marka otomatik olarak tescillenmektedir. Diğer yandan bu başvuru tipinde seçilen ülkelerden herhangi birine gelen red kararı, diğer ülkelerin kararlarını etkilememektedir. Uluslararası Marka Tescil Başvuru işlemleri tek yetkili ofis (WIPO) tarafından yürütüldüğünden maliyet açısından avantajlıdır. Ayrıca bu sistem ile uluslararası tescil numarası alındıktan sonra mevcut başvuruya ülke eklenmesi mümkün olmaktadır. Seçilen ülkelerden en az biri ret kararı verirse, o ülke için uluslararası marka başvurusu ulusal marka başvurusuna dönüştürülebilmektedir.

   WIPO’nun ücret tarifesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
   https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

   Başvuru sürecinde; karşılaşılan itirazlar, eşya ve/veya hizmet sınıfı sayısının belirli bir sayıdan fazla olması gibi durumlarda maliyet artmaktadır.

   Söz konusu sistemde, tek ülkede kullanım yeterli değildir. Her ülkenin kullanım süreleri birbirinden farklıdır ve farklı sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla bu sürelere dikkat ederek, her bir ülkede markanın kullanımına özen gösterilmesi gerekmektedir.

  2. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK MARKA BAŞVURUSU (EUTM)

   Topluluk marka tescili ile Avrupa Birliğine üye tüm ülkelerde tek seferde başvuru dosyalanmaktadır. Ülke seçimi mümkün değildir.

   Topluluk marka başvurusu, tek seferde yetkili ofis (EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Bu sebepten birden fazla Avrupa ülkesinde marka başvurusu dosyalanmak istendiğinde bu başvuru tipi işlemler ve maliyet açısından avantajlıdır. Ancak başvuru reddedilirse başvuru kapsamındaki tüm ülkelerde başvuru red olmuş sayılmaktadır. Bu durumda topluluk başvurusu, itiraz gelmeyen ülkelerde ulusal marka başvurusu/başvurularına dönüştürülebilir.

   EUTM için ülkeler aşağıda yer almaktadır:
   Avusturya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hırvatistan.

   Topluluk markasının tescil süresi, yani başvuru yapıldıktan sonra tescil belgesinin alınmasına kadar geçen süre yaklaşık olarak 1.5-2 yıldır.

   Başvuru işlemde bulunduğu süre içinde karşılaşılan itirazlar, eşya ve/veya hizmet sınıfı sayısının belirli bir sayıdan fazla olması gibi durumlarda maliyet artmaktadır.

   Topluluk Markası, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde Topluluk sınırları içerisinde kullanılmaz ise, bu durum markanın iptaline yol açabilir. Kullanımın tespiti, hukuki boyuta taşındığı zaman ilgili resmi ofis tarafından değerlendirilecektir.

  3. OAPI MARKA BAŞVURUSU

   Afrika Fikri Haklar Organizasyonu’nun Fransızca kısaltması “OAPI” olan bu Bölgesel Tescil Sistemi, Fransızca konuşan Afrika ülkelerinin kurduğu bir sınai mülkiyet alanında işbirliği kurumudur. Afrika Birliği OAPI’ye taraf ülkeler nezdinde tek bir başvuru, tek bir mevzuat ile müracaat yapılma sistemidir. Koruma ve yenileme süresi 10 yıldır. Bu sisteme üye ülkeler aşağıda yer almaktadır:

   Benin, Burkina Faso, Çad, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gine Bissau, Gine, Kamerun, Kongo, Mali, Moritanya, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Komor adaları ve Togo.

   OAPI sistemine üye Afrika ülkelerinin birkaçında marka koruması istenmesi durumunda bu başvuru sistemi maliyet açısından avantaj doğurmaktadır. Tek bir başvuru ile tüm üye ülkeler seçilmiş olmaktadır. Buna karşın, OAPI üyesi ülkelerin herhangi birinin itirazı ve yetkili ofisin bu itirazı kabul etmesi halinde marka başvurusu, tüm OAPI ülkelerinde red olmaktadır.

   Başvuru yapıldıktan sonra tescil belgesinin alınmasına kadar geçen süre, yaklaşık olarak 1-2 yıldır.

   Ayrıca, bir marka başvurusunun yapılmasından itibaren 5 yıl içerisinde ticari alanda kullanma zorunluluğu vardır.

   Başvuru işlemde bulunduğu süre içinde karşılaşılan itirazlar, eşya ve/veya hizmet sınıfı sayısının belirli bir sayıdan fazla olması gibi durumlarda maliyet artmaktadır.

   Yurt dışında marka başvurusu yapılmak istenmesi halinde markanızın, başvuru düşünülen sınıflar ile birlikte bizlere iletilmesi gerekmektedir. Nihai fiyatlandırma, seçeceğiniz ülkelere ve sınıflara göre değişmektedir.

  Verdiğimiz ilgili hizmetler:

  • - İlgili ülkelerde marka benzerlik araştırması
  • - e-Madrid sistemi ile Madrid Protokolü kapsamında uluslararası marka başvurusunun dosyalanması
  • - Doğrudan ülkesel başvurular ve topluluk/bölgesel başvurular için ilgili ülkedeki/bölgedeki vekiller ile iletişime geçilerek başvuru dosyalanması
  • - Rüçhan belgesi talepleri
  • - Tercüme hizmeti
  • - İtiraz / görüş dokümanlarının hazırlanması
  • - İlgili ülkelerde yenilemelerin takibi
  • - İlgili ülkelerde marka bültenlerinin izlenmesi
  • - Yurt dışı marka başvuruları ile ilgili tüm işlemler