FAYDALI MODEL

Yurt İçi Faydalı Model Tescil Başvurusu

Faydalı model başvuruları, resmi ofise (Türk Patent ve Marka Kurumu) yapılmaktadır. Faydalı Model sisteminde, başvuru resmi ofise yapıldıktan sonra başvurunun geçireceği süreçler aşağıda genel olarak sıralanmıştır:

 1. Başvuru, resmi ofis tarafından şekli şartlara uygunluk açısından incelenir. Başvuru şekli olarak uygun değilse resmi ofis düzeltme ister.
 2. Başvurunun şekli eksiklikleri süresi içinde giderilmişse veya şekli uygunsa bildirim tarihten itibaren iki ay içinde ücret ödenerek başvuru sahibi/vekili araştırma talebinde bulunur. Başvuruyla birlikte de araştırma raporu talebinde bulunulabilmektedir. Araştırma talebinde bulunulmazsa başvuru geri çekilmiş sayılır.
 3. Başvuru sahibinin/vekilinin, araştırma talebinde bulunması hâlinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine/vekile bildirilir ve bültende yayınlanır.
 4. Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi/vekili itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir.
 5. Başvuru sahibi/vekili tarafından itiraz edilmemesi veya üçüncü kişiler tarafından görüş bildirilmemesi durumunda sadece araştırma raporu, itiraz edilmesi veya görüş bildirilmesi durumunda ise araştırma raporu ve itirazlar veya görüşler değerlendirilir.
 6. Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar başvuru sahibine/vekiline bildirilir, karar ve faydalı model bültende yayınlanır.
 7. Faydalı modelin verilmesine ilişkin yayından sonra talep edilmesi ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi hâlinde, düzenlenen belge faydalı model sahibine iletilir. Resmi ofis tarafından faydalı model belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre için verilir.
 8. Faydalı model verilmesinden sonra itiraz usulü işletilemez, sadece mahkemeden hükümsüzlük talep edilebilir.
 9. Korumanın devam edebilmesi için koruma süresi boyunca 2. yıldan sonra (3. Yıl sicil) her yıl yıllık ücret ödenmesi gerekmektedir.

Talep edilmesi halinde patent başvurusu faydalı model başvurusuna veya faydalı model başvurusu patent başvurusuna, belirli süreler içinde dönüştürülebilir.

Başvuru sonrasında kurum nezdinde veya danışmanlık kapsamında yapılacak her ek işlemin bir ek maliyeti oluşmaktadır. Bu maliyetler, başvurudan başvuruya ve her başvurunun kendi doğası gereği değişebilmektedir. Başvuru sonrası işlemler zamanı geldiğinde (örneğin resmi ofisten bir bildirim alındığında veya yıllık ücret gibi periyodik olarak takip edilen işlemlerin süresi geldiğinde ve ödenmesi gereken ücretler oluştuğunda) başvuru sahibine bildirilmekte ve herhangi bir işlem yapılması gerekiyor ise başvuru sahibinden öncelikle maliyet ve işlem için onay alınmaktadır. Onay akabinde işlem gerçekleştirilip, başvuru sahibi bilgilendirilmektedir.

Firmamızda Faydalı Model başvurusu hazırlık ve başvuru sonrası işlemler, teknik altyapıya sahip profesyonel patent vekili hizmeti ile yapılmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve fiyatlar için lütfen bizlerle irtibat kurunuz.

Verdiğimiz ilgili hizmetler:

 • - Yurt içi / Yurt dışı faydalı model başvuruları ve tescil işlemlerinin yapılması
 • - Türkçe / İngilizce tarifname yazımı
 • - Ulusal / Uluslararası veritabanlarında ön araştırma ve raporlama
 • - İtiraz / görüş dokümanlarının hazırlanması ve dosyalanması
 • - Yıllık sicil kayıt yenilemelerinin dosyalanması
 • - Faaliyet serbestliği (FTO) araştırması ve raporlanması
 • - Hukuksal prosedürlerde kullanılmak üzere teknik mütalaa desteği verilmesi
 • - Tarifname istem analizi yapılması ve raporlanması
 • - Faydalı Model hükümsüzlüğüne dair 3. kişi görüşü verilmesi
 • - Bülten takibi
 • - Faydalı Model ile ilgili diğer tüm işlemler