TASARIM

Yurt Dışı Tasarım Tescil Başvurusu

Yurt dışında tasarım başvuruları, ulusal (ülkelerde tek tek) veya bölgesel (belirli ülkelerde çoklu) olarak yapılabilmektedir. Yurt dışı başvuruları, direkt olarak ilgili ülke veya bölgelere yapılabildiği gibi mevcutsa ilk başvurunun rüçhan hakkıyla başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde istenen ülkeler/bölgelerde de yapılabilmektedir

Lahey (Hague) Sistemiyle Uluslararası Tasarım Başvurusu

Uluslararası tasarım başvuruları, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması kapsamında yapılabilmektedir.

Lahey (Hague) Sistemi ile tek bir başvuru yapılarak seçilen ülkelerde tescil yoluyla koruma sağlanmaktadır. Dolayısıyla tüm başvuru işlemleri tek bir merkezden yürütülmekte ve tüm kayıtlar tek bir merkezde tutulmaktadır.

Lahey Sistemi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tasarım koruması elde etme imkanı veren uluslararası tescil sistemidir. Bu sistemde başvuru sahibi, koruma talep ettiği ülkeleri belirlemektedir. Sisteme üye 77 ülke ve bölge bulunmaktadır ve 94 ülkeyi kapsamaktadır.

Başvuru direkt olarak WIPO nezdinde dosyalanabilmekte ya da Türk Patent ve Marka Kurumu (TürkPatent) vasıtası ile de yapılabilmektedir. Lahey Sistemi kapsamında uluslararası başvuru dosyalamak için ulusal başvuru veya tescil şartı yoktur.Bir uluslararası başvuruda birden fazla tasarım bulunabilmektedir. Başvurudaki tasarımın uygulanacağı ürünlerin Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırması (Locarno Sınıflandırması) altında aynı sınıfta olması gerekmektedir. Başvuruda seçilen ülke sayısı, tasarım sayısı vb. arttıkça maliyet artmaktadır. Ayrıca Lahey Sistemiyle yapılan bir başvuruda yayının ertelenmesi talep edilebilmektedir.

Bu sistem kapsamında Türkiye’den başvuru yapabilen kişilerin tercih edebileceği ülke ve bölgelere şu linkten ulaşabilirsiniz:
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=9

Lahey sistemi kapsamında Uluslararası tasarım başvurusu tescil sonrası işlemler açısından da önemli avantaj sağlamaktadır. Örneğin yenileme, adres veya unvan değişikliği gibi işlemler için de süreç tek elden devam etmektedir.

Avrupa Topluluk Tasarım Tescili (Community Design)

Topluluk tasarım tescili, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyi kapsayan bir tasarım koruma sistemidir. Bu ülkeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ (EU) ÜLKELERİ: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan

Sistem, yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine sahip olması koşuluyla hem tescilli hem de tescilsiz tasarımlara koruma sağlamaktadır. Tescilli tasarımlar, 5 yılda bir yenilenerek 25 yıla kadar korunmaktadır; tescilsiz tasarımlar ise tasarımın Avrupa Birliği sınırları içerisinde kamuya sunulmasından itibaren üç yıllık bir süre için orijinal tasarımın kopyalarının izinsiz olarak ticarileştirilmesini önlemektedir.

Topluluk Tasarım tescili başvuruları, EUIPO (European Union Intellectual Property Office) nezdinde yapılmaktadır. Başvurular, sadece şekli incelemeye tabi tutulmakta, yenilik ve ayırt edici kriterleri açısından incelenmemektedir.

Şekli incelemeden sonra, tasarım tescil edilerek Bültende yayınlanmaktadır. Yayın, başvuru sahibinin talebi üzerine başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 30. aya kadar ertelenebilmektedir.

Verdiğimiz ilgili hizmetler:

  • - Yurt içi / Yurt dışı tasarım başvuruları (desen başvuruları dahil) ve tescil işlemlerinin yapılması
  • - Locarno sınıflandırmasına göre ürün bazlı sınıf belirlenmesi ve yenilik ön araştırması
  • - İtiraz/görüş dokümanlarının hazırlanması ve dosyalanması
  • - Hukuksal prosedürlerde kullanılmak üzere doküman desteği verilmesi
  • - Tasarım hükümsüzlüğüne dair 3. kişi görüşü verilmesi
  • - Bülten takibi
  • - Tasarım ile ilgili diğer tüm işlemler