PATENT

Yurt İçi Tescil Başvurusu

Patent başvuruları, Türkiye’de yetkili resmi kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TürkPatent) yapılmaktadır. Yurt içi patent başvuruları yapıldıktan sonra TürkPatent tarafından bir araştırma ve akabinde bir inceleme yapılarak yukarıdaki kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmekte ve konuyla ilgili her bir aşamada rapor sunulmaktadır. Araştırma ve inceleme raporları olumlu gelirse patent başvurusu, patent belgesine yani başvuru tarihinden itibaren 20 yıl korumaya hak kazanmaktadır. Aksi takdirde başvuru ret olmaktadır.

Bir patent başvurusu yapıldıktan sonra, tescile kadar başvurunun geçireceği süreçler aşağıda genel olarak sıralanmıştır:

 1. Başvuru, TürkPatent kurumu tarafından şekli şartlara uygunluk açısından incelenir. Başvuru şekli olarak uygun değilse kurum düzeltme ister.
 2. Başvuru ile birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde araştırma talebinde bulunulur. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.
 3. Talep edilen başvuru için resmi araştırma raporu kurum tarafından düzenlenir ve başvuru sahibine veya vekiline tebliğ edilir.
 4. Patent başvurusu ve düzenlenmişse araştırma raporu rüçhan/başvuru tarihinden itibaren 18. ayda (erken yayın talep edilmemişse) yayınlanmaktadır.
 5. Araştırma raporu talebinden sonra, talep edilen inceleme raporu ile kurum tarafından inceleme yapılarak bir inceleme raporu düzenlenir.
 6. Eğer inceleme raporu olumlu ise patent, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süre için verilir.
 7. Araştırma ve/veya inceleme raporlarında başvurunun tescil şartlarını sağlamadığı belirtiliyor ise söz konusu raporlara olumsuz safhalarda cevap hazırlanarak olumsuzluklar giderilmeye çalışılır. Olumsuzluklar giderilebiliyor ise patent belgesi verilir.
 8. Üçüncü kişiler, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde ücretini ödeyerek söz konusu patente itiraz edebilirler. Varsa itiraz ve itiraza karşı görüşler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilir. İtiraz/lara göre tescil kararı çıkan patent belgesi hükümsüz/kısmi hükümsüz ilan edilebilir veya itirazlar reddedilerek tescil kararı kesinlik kazanır. Bu sonuç bültende yayınlanır.
 9. Patentin verilmesine ilişkin yayından sonra talep edilmesi ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi hâlinde düzenlenen belge, patent sahibine iletilir.
 10. Patent verilmesinden sonra itiraz usulü işletilemez, sadece mahkemeden hükümsüzlük talep edilebilir.
 11. Korumanın devam edebilmesi için koruma süresi boyunca 2. yıldan sonra (3. yıl sicil) her yıl yıllık ücret ödenmesi gerekmektedir.

Talep edilmesi halinde patent başvurusu faydalı model başvurusuna veya faydalı model başvurusu patent başvurusuna, belirli süreler içinde dönüştürülebilir.

Başvuru sonrasında kurum nezdinde veya danışmanlık kapsamında yapılacak her ek işlemin bir ek maliyeti oluşmaktadır. Bu maliyetler, başvurudan başvuruya ve her başvurunun kendi doğası gereği değişebilmektedir. Başvuru sonrası işlemler zamanı geldiğinde (örneğin resmi ofisten bir bildirim alındığında veya yıllık ücret gibi periyodik olarak takip edilen işlemlerin süresi geldiğinde ve ödenmesi gereken ücretler oluştuğunda) başvuru sahibine bildirilmekte ve herhangi bir işlem yapılması gerekiyor ise başvuru sahibinden öncelikle maliyet ve işlem için onay alınmaktadır. Onay akabinde işlem gerçekleştirilip, başvuru sahibi bilgilendirilmektedir.

Firmamızda Patent başvurusu hazırlık ve başvuru sonrası işlemler, teknik altyapıya sahip profesyonel patent vekili hizmeti ile yapılmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve fiyatlar için lütfen bizlerle irtibat kurunuz.

Verdiğimiz ilgili hizmetler:

 • - Yurt içi / Yurt dışı patent başvuruları ve tescil işlemlerinin yapılması
 • - Türkçe / İngilizce tarifname yazımı
 • - Ulusal / Uluslararası veritabanlarında ön araştırma ve raporlama
 • - İtiraz / görüş dokümanlarının hazırlanması ve dosyalanması
 • - Yıllık sicil kayıt yenilemelerinin dosyalanması
 • - Faaliyet serbestliği (FTO) araştırması ve raporlanması
 • - Hukuksal prosedürlerde kullanılmak üzere teknik mütalaa desteği verilmesi
 • - Tarifname istem analizi yapılması ve raporlanması
 • - Patent hükümsüzlüğüne dair 3. kişi görüşü verilmesi
 • - Bülten takibi
 • - Patent ile ilgili diğer tüm işlemler